Termeni și Condiții privind

utilizarea website-ului pioncampion.ro și participarea la concursurile de șah

 

 

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate operatori ai website-ului și tine, în calitate de utilizator al website-ului și/sau participant la concursurile de șah organizate de CS Juvenes. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract.

Regulile generale privind desfășurarea concursurilor de șah sunt indicate în acest document și se completează cu prevederile speciale ale fiecărui Regulament de organizare a concursului și cu  informațiile suplimentare disponibile pe website cu privire la respectivul concurs.

 

          I.  Condiții generale de utilizare a website-ului

 

      1.  Proprietarul website-ului

 1.  ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUVENES (CS Juvenes) este operatorul website-ului ro și organizatorul concursurilor de șah prezentate în cadrul website-ului.
 2. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUVENES este o asociație club sportiv organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, având CUI 30940785, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 3290/A/2012.

 

     2.  Obligațiile utilizatorilor website-ului

        1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și utilizezi website-ului nostru.

        2. Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de prelucrare a datelor personale, (denumiți în continuare „Condiții”) reprezintă contractul cu caracter general aplicabil în relația dintre CS Juvenes și persoanele care vizitează și utilizează website-ul.

        3. Atunci când vizitezi și folosești website-ul nostru ești beneficiar al serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza website-ul nostru.

        4. În ceea ce privește organizarea Concursurilor de șah de către CS Juvenes, prezentele Condiții se completează cu informațiile cuprinse în Regulamentul de organizare a concursului, disponibil pe website, și cu detaliile suplimentare prezentate în cadrul website-ului cu privire la respectivul concurs.

        5. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la website persoanelor care încalcă aceste Condiții.

        6. Utilizarea website-ului se poate realiza doar de către persoane adulte sau de către minori sub supravegherea unui adult cu capacitate juridică deplină. Prin utilizarea website-ului, confirmi că îndeplinești aceste condiții.

        7. Dacă utilizezi website-ul în numele unei alte persoane, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate nouă sau terților.

        8. Prin utilizarea website-ului ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul website-ului și/sau e-mail este considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată.

        9. Prin utilizarea website-ului nostru, utilizatorul:

          a)   își asumă răspunderea pentru activitatea desfășurată în cadrul website-ului.

          b)   admite că CS Juvenes nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că CS Juvenes nu va fi răspunzător pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator. CS Juvenes nu este responsabil pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte de către utilizator.

          c)   admite că Juvenes nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că Juvenes nu va fi răspunzător pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator.

          d)   declară în mod expres că: a citit prezentele Condiții, este de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelege că respectarea Condițiilor este obligatorie.

        10. CS Juvenes poate solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice). Prin utilizarea website-ului și prin bifarea căsuței respective îți dai acordul să respecți toate clauzele din aceste Condiții și acordul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor personale, astfel cum este descris în prezentele Condiții și în Politica de prelucrare a datelor personale.

        11.  Pentru orice întrebări cu privire la aceste Condiții sau website, te rugăm să ne scrii la adresa de e-mail sah@csjuvenes.ro.

 

     3.  Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Orice element de conținut din website (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate CS Juvenes și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al CS Juvenes. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.
 2. Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor website-ului care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții.
 3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.
 4. În cazul în care consideri că orice informație disponibilă pe website intră în contradicție cu legislației privind drepturile de autor, te rugăm să ne aduci acest fapt la cunoștința la adresa sah@csjuvenes.ro pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

 

     4.  Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

 1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre CS Juvenes și utilizatori, pe durata Condițiilor reprezintă informații confidențiale.
 2. CS Juvenes are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii website-ului le furnizează în vederea utilizării serviciilor noastre. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin intermediul website-ului sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

     5.  Trimiteri către surse terțe

 1. Website-ul poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (e.g. Facebook, YouTube) pe care CS Juvenes nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar CS Juvenes nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.
 2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, CS Juvenes sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

 

     6.  Limitarea răspunderii CS Juvenes

 1. CS Juvenes nu își asumă răspunderea pentru oricare dintre următoarele aspecte ce se pot afla în legătură cu utilizarea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului: (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de contracte; (iv) daune sau pierderi care decurg din participarea la concursurile organizate de CS Juvenes.
 2. • CS Juvenes oferă acces la website pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești website-ul pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale website-ului, în măsura permisă de lege.
 3. În măsura permisă de lege, nu garantăm că website-ul, serverele pe care webiste-ul este găzduit sau serviciile de e-mail sunt lipsite de viruși sau alte programe distructive.
 4. CS Juvenes poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea drepturilor de care clienții CS Juvenes beneficiază în virtutea legii. Utilizatorii nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, având în vedere că utilizarea website-ului este personală, cu excepția acordului prealabil expres al CS Juvenes.
 5. CS Juvenes are dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale website-ului, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi și CS Juvenes nu poate fi responsabil pentru acestea.
 6. Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a website-ului.

 

     7.  Modificarea Condițiilor. Încetarea relației contractuale

CS Juvenes își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor website-ului. Atunci când revii pe website, te rugăm să verifici data ultimei actualizări a prezentelor Condiții.  

 

     8.  Forța majoră și cazul fortuit

 1. Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de orice evenimente care nu depind de voința sa este exonerată de răspundere în condițiile stabilite prin legislația română. Exonerarea cuprinde, fără a se limita la: război, acte ale autorităților, fie ele legale sau nelegale, stare de urgență, epidemie, pandemie, dezastre naturale, explozie, incendiu, distrugerea echipamentelor și a instalațiilor, defectarea sau întreruperea prelungită a transportului, a telecomunicațiilor sau furnizării curentului electric, conflicte cu privire la muncă, erori de funcționare tehnică a website-ului, viruși, erori de conexiune la internet.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, eveniment nu încetează, oricare dintre părți are dreptul să notifice cealaltă parte cu privire la încetarea de plin drept a prezentelor Condiții, fără ca părțile să poată solicita daune-interese.

 

     9.  Interpretare, nulitate, litigii

 1. Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.
 2. Neexercitarea de către CS Juvenes sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.
 3. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.
 4. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt, în măsura permisă de lege, cele din Târgu-Mureș.
 5. Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

 

          II.  Prevederi generale aplicabile în relația dintre (i) CS Juvenes și (ii) persoanele care plătesc taxa de participarea și/sau participă la concursurile de șah organizate de noi

 

     1.  Înscrierea și participarea la concurs

 1. Persoanele interesate pot plăti online taxa de participare la concursurile de șah organizate de CS Juvenes. Taxa de participare este afișată vizibil în cadrul website-ului, pentru fiecare concurs în parte, individual. Informații suplimentare vei găsi în secțiunile de mai jos.
 2. Participarea la concurs se face pe baza demonstrării achitării taxei de participare.
 3. În calitate de participant la concurs, ești obligat să respecți Regulamentul pe care CS Juvenes îl stabilește pentru fiecare concurs în parte. Prevederile Regulamentului de participare la Concurs, disponibil pe website, se completează cu detaliile suplimentare despre concursul respectiv, detalii disponibile în cadrul website-ului.
 4. Neînțelegerea sau neacceptarea Regulamentului și/sau informațiilor suplimentare prezentate pe website de către participanții la concurs, nu reprezintă motiv de returnare a taxei de participare la concurs.
 5. Dacă ai întrebări, sugestii sau reclamații de formulat în legătură cu organizarea și desfășurarea concursurilor, te rugăm să ne scrii la adresa sah@csjuvenes.ro. Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne oferi datele tale de identificare și orice alte date necesare pentru ca noi să putem înțelege cât mai bine situația pe care ne-o prezinți. Îți vom oferi răspunsul nostru la sesizarea ta în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care primim informații complete pentru identificarea chestiunii sesizate.

 

     2.  Plata taxei de participare

 1. Poți face plata taxei de înscrierea la concurs prin mijloacele de plată afișate pe website.
 2. Plata se poate face de către persoane fizice sau juridice și factura se va emite conform datelor introduse în formularul de înscriere.
 3. Pentru a te înscrie online și a plăti online cu cardul bancar taxa de înscriere la concurs, pașii sunt următorii: adăugarea în coș a concursului la care vrei să participi tu sau copilul minor pe care îl reprezinți, cantitatea dorită, completarea datelor de identificare și de contact ale participanților și a datelor pentru facturare. Pentru o comandă completă, trebuie să accepți Termenii și Condițiile și să bifezi căsuța corespunzătoare în acest sens, apoi să apeși butonul de finalizare a comenzii. Vei fi apoi redirecționat către operatorul de plăți, Banca Transilvania, unde vei putea efectua plata. După confirmarea plății, comanda ta va fi procesată, iar biletele vor fi trimise prin e-mailul pe care l-ai introdus. Dacă plătești taxa de înscriere cu cardul bancar, va fi necesar să completezi un formular cu datele cardului tău. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, ți se va confirma acest lucru și vei primi informații cu privire la comanda ta prin e-mail.
 4. Înscrierea și plata taxei de înscriere reprezintă rezervarea unui loc la concurs pentru persoana/persoanele cu privire la care s-a realizat înscrierea. Dacă apar cereri de modificare a înscrierilor realizate, vă rugăm să ne scrieți la adresa sah@pioncampion.ro în cel mai scurt timp.
 5. Dovada înscrierii cu succes la concurs este primirea unui e-mail de confirmare a participării la adresa indicată de plătitor.
 6. Odată plata efectuată, vânzarea se consideră încheiată, prețul nemaiputând fi restituit, decât în condițiile prezentate în prezentele Condiții.
 7. Participantul înțelege și acceptă că pentru plata taxei de participare i se va elibera un document fiscal în format electronic, fiind de acord cu forma acesteia, conform prevederilor legislației fiscale aplicabile.
 8. CS Juvenes nu este și nu poate responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către cumpărători, cum ar fi fără a se limita la comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului plătitorului sau pentru situațiile în care moneda de emitere a cardului nu este RON.
 9. În cazul în care participantul pentru care a fost plătită taxa de participare nu se poate prezenta la concurs din motive neimputabile CS Juvenes (e.g. îmbolnăvirea participantului) sau (iii) nu respectă Regulamentul de participare și informațiile suplimentare disponibile pe website cu privire la concursul la care s-a înscrie, suma achitată nu se restituie, indiferent de modalitatea de plată.

 

     3.  Cine poate realiza înscrierea participanților minori la concursurile de șah?

Dat fiind că prin înscrierea la concursurile de șah dedicate participanților minori, persoana care completează formularul își exprimă acordul expres (i) de a participa și plăti participarea la concursul de șah dedicat minorilor și (ii) acordul privind reproducerea și utilizarea cu titlu gratuit a imaginilor fotografice ale participantului minor, în scopul distribuirii acestora pe website-ul CS Juvens și pe rețelele de socializare la care CS Juvenes are pagină creată, este necesar ca completarea formularului de înscriere să se realizeze de către reprezentantul legal al participantului minor (părinte sau tutore).

 

     4.  Anularea plății realizate online și anularea concursului

        1. În situațiile de mai jos CS Juvens poate anula înscrierea și plata realizate de tine.  În aceste cazuri, te rugăm să trimiți un e-mail la adresa sah@csjuvenes.ro.

          a)   neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului plătitorului;
          b)   invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți;
          c)   informațiile furnizate de pentru realizarea plății sunt incomplete și/sau eronate.

        2. Rambursarea plăților pentru comenzile anulate se realizează utilizând aceleași mijloace de plată utilizate, cu excepția cazului în care plătitorul a indicat un alt mijloc de plată.

        3. În măsura în care evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul CS Juvenes (cum ar fi cazurile de forţă majoră indicate mai sus), CS Juvens nu va fi responsabil de acoperirea niciunor prejudicii către participanți.

        4. Pentru situația în care concursul nu se poate desfășura din vina exclusivă a  CS Juvenes, se va returna suma achitată.

 

Versiunea 1 – în vigoare din 6 septembrie 2023